Doel
Prometheus Ruitersport heeft als doel om haar leden op een gezellige en ontspannen manier zoveel als mogelijk te laten genieten van de paardensport.
Door het ontplooien van verschillende activiteiten, zowel met als zonder paarden, wordt ervoor gezorgd dat rijdende junior-, jeugd- en seniorleden, maar ook de vele niet rijdende leden, ouders en belangstellenden een gezellige plaats kunnen vinden op de vereniging.

Historie
PRS is opgericht op 4 september 1968 en stond toen bekend onder de naam “mini manege”. Deze naam sloeg niet alleen op de beperkte accommodatie, maar ook op de nadruk van de vereniging voor de jeugd.
Hoewel PRS dus van oorsprong een vereniging voor jongeren is, werd er al snel naar gestreefd om ook de aanzienlijke groep van volwassenen, TU medewerkers welke elders reden, op de manege onderdak te bieden.
In het begin werden de lessen voor de jeugd gegeven op privé pony’s en paarden. Nadat met grote inspanning van veel enthousiaste leden de huidige accommodatie was gebouwd, konden er verenigingspaarden en pony’s worden aangeschaft. De vereniging kon toen omgevormd worden tot een waarbij aan alle leeftijden les kan worden gegeven. Met het groeien van de vereniging is besloten de naam “mini manege” te vervangen door Prometheus RuiterSport.

Structuur
Prometheus Ruitersport is een zelfstandige vereniging. Prometheus RuiterSport is een vereniging met leden en met een door en uit de leden gekozen bestuur. Op paardensport gebied is dit een niet vaak voorkomende situatie daar een manege normaal gesproken een eigenaar heeft. Bij PRS is de vereniging en dus eigenlijk zijn de leden eigenaar van de accommodatie en de verenigingspaarden en –pony’s. Dit betekent dat alle taken welke normaal door een eigenaar zouden worden uitgevoerd, zoals de verzorging van de paarden en pony’s, staldiensten, hooien en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, door de leden moeten worden gedaan. De vereniging kan dan ook met name bestaan door de inzet van voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden gedaan te krijgen.

Prometheus Ruitersport heeft in de jaren van haar bestaan bestaansrecht verkregen door met veel inzet van veel vrijwilligers een volwaardige manege te vormen. Door zelfwerkzaamheid aan te moedigen is bij de vereniging een omgeving gecreëerd waarbij mensen zich kunnen ontplooien met liefde voor paarden en pony’s en het materieel waar de manege uit bestaat.

Kinderen van onze leden worden bij onze vereniging in de gelegenheid gesteld de paardensport uit te oefenen die bij andere organisaties financieel niet haalbaar zijn.
Doordat alle werkzaamheden door vrijwilligers wordt gedaan zijn de tarieven bij onze vereniging betaalbaar en kan iedereen aan alle activiteiten meedoen zoals:

• wedstrijden zowel onderling als op landelijk niveau
• weekend paardenkampen voor de beginners
• paarden kampen voor gevorderden
• vele activiteiten met een sportief karakter

De manege biedt tevens een werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze mensen worden onder begeleiding van de Stichting IPSE van zinvol werk voorzien in een win/win situatie voor de cliënten en de vereniging.