HSVP stopt per 1 januari 2020

Voorzitter: Sandra Moerkerken
Penningmeester: Rachel Lok
Secretaris: Lisette van Laren